Rejestrowanie Cookie

Wykryto, że twoja przeglądarka nie obsługuje plików cookies, albo ma tą opcjê zablokowaną.
Bezpieczeñstwo Cookie
Akceptowanie plików cookie musi byæ odblokowane aby kupowaæ w tym sklepie - spowodowane jest to wymogami bezpieczeñstwa i ochrony prywatności związanymi z wizytą na naszej stronie
Aby kontynuowaæ zakupy zalecamy odblokowanie cookies w przeglądarce.
Aby to uczyniæ w programie Internet Explorer wystarczy postêpowaæ zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wybierz z górnego menu Narzêdzia i dalej Opcje Internetowe...
  2. Kliknij na zakładkê Zabezpieczenia, a nastêpnie ustaw poziom zabezpieczeñ na średni
Przyjeliśmy taki poziom bezpieczeñstwa jako wystarczający i z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Skontaktuj siê z właścicielem sklepu jeżeli bêdziesz mieæ jakiekolwiek pytania w tej sprawie.

Copyright © 2024 Elfbarpolska.

WARNING: The products sold on  Elfbarpolska.com may contain nicotine, a highly addictive chemical. Products offered on the website are not intended for use by minors under the age of 18, pregnant or breastfeeding women, individuals with cardiovascular problems, people with seizure disorders, or anybody who should avoid using tobacco or nicotine products for medical reasons. Always keep electronic cigarettes out of the reach of children.