Polityka dotycząca wieku

Weryfikacja wieku w elfbarpolska

 

Aby móc kupować produkty z papierosami elektronicznymi na tej stronie internetowej, musisz mieć pełnoletniość pozwalającą na palenie papierosów (co najmniej 21 lat w przypadku klientów z USA) obowiązującą w jurysdykcji, w której mieszkasz. Fałszowanie swojego wieku w celu zakupu produktów na tej stronie internetowej jest nielegalne i podlega karze. Kupowanie przedmiotów w imieniu osoby niepełnoletniej jest zabronione i karalne na mocy prawa i przyszłych ograniczeń na naszej stronie internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowej identyfikacji, takiej jak dowód osobisty lub paszport. Imię i nazwisko na zamówieniu musi być zgodne z imieniem i nazwiskiem na dowodzie osobistym

 

Robiąc zakupy w naszym sklepie, potwierdzasz, że jesteś w wieku, w którym możesz palić legalnie w jurysdykcji, w której mieszkasz (21+ w USA zgodnie z prawem federalnym).

 

Weryfikacja wieku

 

Aby złożyć zamówienie, użytkownicy muszą podać pełne imię i nazwisko, adres stały, datę urodzenia i cztery ostatnie cyfry swojego numeru ubezpieczenia społecznego. Informacje te są automatycznie weryfikowane przez oprogramowanie strony trzeciej i porównywane z rejestrami publicznymi w celu potwierdzenia, że kupujący ma co najmniej 21 lat. W przypadku, gdy rejestry publiczne nie są zgodne lub nie chcą podać numeru ubezpieczenia społecznego, kupujący musi przesłać ważny dokument tożsamości wydany przez rząd w celu weryfikacji przez człowieka. Zostaniesz poproszony o przesłanie e-mailem czytelnej kopii dokumentu tożsamości, wyraźnie wskazującego Twój wiek, imię i nazwisko oraz adres wysyłki.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy i anulowania zamówienia, jeśli nie będzie możliwe dokonanie prawidłowej identyfikacji w odpowiednim czasie.

 

Odmowa lub ograniczenie świadczenia usługi

 

Ze względu na charakter sprzedaży internetowej zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu. Jeśli uważasz, że odmowa świadczenia usługi była niepotrzebna, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem customerservice@elfbarpolska.com.

 

NINIEJSZA STRONA ZAWIERA INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW. ABY KUPIĆ TĘ STRONĘ, MUSISZ MIEĆ LEGALNE PALENIE W WIEKU 18+ .

Copyright © 2024 Elfbarpolska.

WARNING: The products sold on  Elfbarpolska.com may contain nicotine, a highly addictive chemical. Products offered on the website are not intended for use by minors under the age of 18, pregnant or breastfeeding women, individuals with cardiovascular problems, people with seizure disorders, or anybody who should avoid using tobacco or nicotine products for medical reasons. Always keep electronic cigarettes out of the reach of children.